Po 100 rokoch, Píše sa rok nášho pána 2018AD

Autor: Robert Hodoši | 28.6.2018 o 16:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  79x

Z Osvety (#OSVeta) o 100. výročí vzniku Česko-Slovenska a významné udalosti s tým súvisiace. ZDRoj = Národná Pokladnica a Post Bellum, plus kolektív.

__Pred 100 Rokmi sa začala písať nová Kapitola našich Dejín - bolo založené samostatné #CeskoSLovensko!! Pri tomto kľúčovom historickom OKamihu stálo mnoho odvážnych Ľudí, vďaka ktorým sme sa vymanili z Nadvlády #RakuskoUHorsko(-a). Hlavnými Postavami celého PRevratu boli #MilanRastislavSTefanik, #TomasGarrigueMasaryk a #EDVardBenes.

__Dňa 28ho októbra v roku nášho pána 1918AD uznalo #RakuskoUHorsko AWTonómiu #CeskoSLovensko(-a), a ešte v ten istý večer bolo zverejnené vyhlásenie Národného Výboru:: "Lide československý. Tvwuj odvyeký sen se stal skutkem..."

__#TomasGarrigueMasaryk:: "Má-li naše Demokracie své Nedostatky, musíme prjekonávat ty Nedostatky, ale ne prjekonaavat Demokraciyi."

__#MilanRastislavSTefanik:: "Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po Boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V Jednote je Sila. Prvou Zásadou nášho Boja je Jednota a SVornosť. To si, BRatia, pamaetajme."

__100té Výročie VZNiku #CeskoSLovensko(-a):: #MilanRastislavSTefanik a #TomasGarrigueMasaryk zohrali kľúčovú ÚLohu v PRocese OSLobodenia #CeskoSLovensko(-a) z Nadvlády #RakuskoUHorsko(-a), ale taktiež pri Formovaní nového ŠTátu. #TGMasaryk bol menovaný prvým česko-slovenským PRezidentom a #MRSTefanik Ministrom Vojny. Obidvaja ŠTaatnici suu dnes pre #SLovak(-ov) a #Cech(-ov) Symbolmi SLobody, národnej HRDosti a VLastenectva.

__VZNik #CeskoSLovensko(-a):: 28meho OKTóbra 1918AD sa rozšírila INFormácia o PRijatí Podmienok Kapitulácie RakúskoUHorsko(-a). Podmienky obsahovali aj UZNanie AWTonómie Národov Monarchie, ktoré si Ľudia vyložili ako UZNanie Nezávislosti. Táto SPRáva sa stala IMPulzom k živelným Demonštráciám, pri ktorých Ľudia oslavovali v ULiciach a ničili Symboly #RakuskoUHorsko(-a). Národný Výbor vydal Prehlásenie o VZNiku Republiky a prevzal Kontrolu nad ÚRadmi. Tak vzniklo samostatné #CeskoSlovensko.

__#MartinskaDeklaracia:: Deklarácia bola prijatá 30teho OKTóbra v roku nášho Pána 1918AD na zakladajúcom ZHRomaždení SLovenskej národnej Rady v #Martin(-e). Dokument predstavuje najdwoležitejší štátno právny AKT národnej demokratickej Revolúcie na #SLovensko(-u). Signatári Deklarácie prehlásili SNR.. za jediného oprávneného Zástupcu slovenského Národa, odmietli PRávomoci uhorskej VLády, vyjadrili Podporu Požiadavke Vytvorenia spoločného ŠTátu s českým Národom, a požadovali tiež okamžité Vyhlásenie Mieru.

__#CeskoSLovenskaNarodnaRada:: CSLNR.. vznikla v #Pariz(-i), Paríži,  v roku nášho Paana 1916AD. Jednalo sa o reprezentatívny ORGán zahraničného ODBoja a jeho vedúcich PRedstaviteľov v Čele s #TGMasaryk(-om). Hlavným Výsledkom Činnosti bolo Vytvorenie Česko SLovenskej ARMády (CjSLARM..) vo #FRancuzsko(-u). Rada bola postupne uznaná VLádami #FRancuzsko(-u), #Velka(-ej)Britania(-iyi), #USOFA.. (<=>USA..), a #Japonsko(-a) za reprezentatívny ORGán budúceho česko slovenského ŠTátu.

__Vznik Koruny česko slovenskej:: V Roku nášho Pána 1919AD bol prijatý Zákon, ktorý nariadil STiahnutie rakúsko uhorských  Bankoviek z OBehu. V tom istom Roku bolo rozhodnuté, že oficiálnym PLatidlom sa stane Koruna česko slovenská, delená na sto Halierov. Mince boli postupne vydávané v Rokoch 1921AD až 1922AD v Hodnotách 1,5,10,20 Korún, a 2,5,10,20,25,50 Halierov. Po Roku 1923AD boli vydané aj zlaté česko slovenské Dukáty, ktoré spllňali Funkciu obchodných Mincí. Česko slovenské PLatidlá patrili medzi jedny z najkrajších svojej Doby.

__#CeskoSLovenskeLegie:: CSLL.. sa oznacjovali Jednotky dobrovoľníckeho zahraničného vojenského ODBoja #Cech(-ov) a #SLovak(-ov) za prvej svetovej Vojny. Základ Vojsk začal vznikať už v Roku nášho Pána 1914AD. Vo #FRancuzsko(-u) boli v Rámci Cudzineckých Légiyí začlenené do samostatnej Roty, pre ktorú sa zaužívalo OZNačenie "#RotaNazdar". Koncom Vojny bolo v jednotkách česko slovenských zahraničných Vojsk viac ako 14x10^4 Dobrovoljníkov, v Bojoch padlo viac než 10^4 z nich.

__#MilanRastislavSTefanik:: #MRSTefanik, nazývaný aj "OSLoboditeľ Národa", bol Zakladateľom a PodPredsedom Česko SLovenskej Národnej Rady (CjSLNR), a taktiež Ministrom Vojny. Bol kľúčovou OSobou pri založení CjSR (<=>ČSR) spolu s #TGMasaryk(-om) a #EBenes(-om). Najvaečšiu Zásluhu mal na Formovaní česko slovenského zahraničného ODBoja počas prvej svetovej Vojny (<=>1stSW). Pomáhal pri organizovaní česko slovenských Légiyí a SPRostredkovaní Kontaktov na francúzskych štátnych Funkcionárov.

__AKo VZNikalo Česko SLovensko::

_9teho AWGusta 1918AD:: UZNanie česko slovenských bojových Jednotiek za Súčasť ozbrojených Síl. Dohody s BRitskou VLádou.

_14teho OKTóbra 1918AD:: USTanovenie česko slovenskej VLády, ktorú uznali ŠTáty #Dohoda(-y). Funkcie PRezidenta sa ujal #TGMasaryk, #EBenes sa stal PRedsedom ministerskej Rady a #MRSTefanik prvým Ministrom Zahraničia.

_18teho OKTóbra 1918AD:: SLávnostný PRednes Deklarácie Nezávislosti, tzv.. #WashingtonskaDeklaracia(-ej,-ie), #TGMasaryk(-om). Jej zaslanie americkému PRezidentovi #Wilson(-ovi) ako PRehlásenie Nezávislosti česko slovenského Národa.

_20teho OKTóbra 1918AD:: Prostredníctvom amerického veljvyslanectva v #Pariz(-i) odovzdaná ODPovedj PRezidenta #Wilson(-a) rakúsko uhorskej VLáde, ktorá obsahovala Podmienku, že Mier bude uzatvorený len pri súčasnom UZNaní samostatnosti Čecho Slovákov a Juho Slovanov.

_28meho OKTóbra 1918AD:: ZHRomjažďovanie Ľudí na verejných PRiestranstvách kvwoli Rozšíreniu INFormácie o rakúsko uhorskom PRijatí Podmienok Kapitulácie. Národný Výbor vydáva PRehlásenie o VZNiku Republiky a preberá Kontrolu nad ÚRadmi.

_30teho OKTóbra 1918AD:: SLovenská Národná Rada (<=>SLNR) prijíma Martinskú Deklaráciu o Nezávislosti SLovákov a vwoľu vytvoriť spoločný ŠTát s #Cech(-mi).

_14teho Novembra 1918AD:: Dočasné Národné ZHRomaždenie (<=>NZHR) prijíma PRehlásenie o Zosadení Habsburgskej Dynastie a USTanovení #CeskoSLovenskaRepublika(-ej,-y), (<=>CjSLR). PRezidentom bol zvolený #TGMasaryk.

@&.._RHDS_

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kvasnica: Zverejňujeme len to, čo neublíži vyšetrovaniu vraždy

Treba podľa Kvasnicu ukázať, ako bola riadená prokuratúra.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Fico už nevie pomôcť ani sebe

Predseda Smeru sa tvári, že je stále šéf.


Už ste čítali?